Δραμουντάνη 7
Ηράκλειο, Κρήτη
T +30 2810 300426
T +30 6944 364520
E info@waterdream.gr


FOLLOW USWD-UF-10D

Φίλτρο υπερφίλτρανσης, κατασκευασμένο από ύφασμα,
με ακρίβεια φίλτρανσης 0,01 micron, έχει τη δηνατότητα να 
αφαιρεί σωματίδια, οργανικά και βακτήρια.

Σχετικά Προϊόντα